Blog

Genel Laboratuvar Test Cihazları Nelerdir?

Genel laboratuvar test cihazları bilimsel araştırmalarda kullanılmakta olup günlük hayatta ihtiyaç duyulan ürünlerin gerekli standartlara uygun olup olmadığını tespit amacıyla gerçekleştirilen testlerde kullanılmaktadırlar.

Birçok farklı ürünün varlığı ve bu ürünlerin farklı değerlendirmelere tabi tutulması gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda kullanılacak cihazlarda birbirlerinden farklı olmaktadır.

Genel laboratuvar test cihazları nelerdir? Sorusu kapsamında günümüzde birçok farklı laboratuvar çeşidinin yer aldığını ve bu laboratuvarların farklı incelemeler yaptığını söylemek mümkündür.

Genel laboratuvar test cihazları çoğunlukla sanayi laboratuvarlarında ve moleküler biyoloji laboratuvarlarında kullanılmakta olup çeşitleri ve uygulama alanları farklı olmaktadır.

Sanayi laboratuvarlarında kullanılmakta olan genel laboratuvar test cihazları şunlardır;

 • Agrega testi cihazları,
 • Beton testi cihazları,
 • Asfalt ve çimento test cihazları,
 • Universal test cihazları,
 • Maden ve cevher hazırlama test cihazları
 • Zemin test cihazları.

Agrega Ve Beton Test Cihazları

Genel laboratuvar test cihazları içerisinde yer alan agrega ve beton test cihazları beton ve agregaların istenilen kalitede üretilip üretilmediğini test etmek amacıyla kullanılan cihazlardır. Agrega testinde kullanılmakta olan bazı agrega test cihazları şöyle sıralanabilir;

 • Silika reaksiyon test cihazı,
 • Metilen mavisi deney seti,
 • Nokta yükleme test cihazı,
 • Aşındırma test cihazı,
 • Agrega su dağılımı test cihazı

Beton test cihazları ise günümüzde neredeyse birçok yapıda ve unsurda bulunan beton maddesinin istenilen standartlara uygun olarak üretilip üretilmediğini test etmek amacıyla kullanılmaktadırlar.

Beton test cihazları içerisinde yer alan bazı test cihazları ise şöyledir;

 • Beton test presi,
 • Silindir yarma aparatı,
 • Küp yarma deney aparatı,
 • Kiremit kırma cihazı.

Agrega ve betonlar günümüzde birçok yapı ve inşaat sektöründe kullanılmakta olup günlük hayatımızda oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle de bu ürünlerin mutlaka en iyi şekilde test edilmeleri ve daha sonra kullanıma sunulmaları gerekmektedir.

Asfalt Ve Çimento Test Cihazları

Günümüzde kullanmış olduğumuz tüm yolların ana malzemesi olan asfalt petrolden elde edilmektedir. Bu noktada üretilen asfalt malzemesinin oldukça kaliteli olması ve uygun standartlara göre üretilmiş olması gerekmektedir.

Günümüzde yaygın olarak karşılaşılan problemler içerisinde en çok yol çökmesi problemi yer almaktadır. Bu problemin temelinde ise kullanılan asfalt malzemenin yeterli ve kaliteli testlerden geçirilmemiş olmasıdır.

Asfalt ve çimento yapımında kullanılan test cihazlarının gerekli kriterlere uygun olup olmadığı da testlerin sonucunda elde edilen veriler için oldukça önemlidir. Özellikle kaliteli test cihazları kullanılmadan yapılan testler doğru sonuçları vermeyeceği için beraberinde birçok problemi de ortaya çıkartmaktadır.

Asfalt ve çimento test cihazları içerisinde yer alan bazı cihazlar ise şöyledir;

 • Çimento mikseri,
 • Çimento kalıbı,
 • Çimento sarsma makinası.

Universal Test Cihazları

Genel laboratuvar test cihazları içerisinde kullanılmakta olan universal test cihazları doğal taş ve tuğla gibi ürünlerin incelenmesinde kullanılmaktadır. Özellikle bu ürünler için uygulanan testlerde kullanan bazı özel cihazlar bulunmaktadır.

Universal test cihazları arasında yer alan bazı test cihazlarını şöyle sıralayabiliriz;

 • Otomatik çekme ve basma deney cihazı,
 • Soğuk bükme deney cihazı,
 • Hidrolik universal deney cihazı,
 • Darbe deney cihazı,
 • Ekstensometreler.

Maden Ve Cevher Hazırlama Test Cihazları

Ülkemizin zengin yeraltı kaynakları sayesinde birçok farklı alandan maden ve cevher çıkarımı yapılmakta ve daha sonra bu maden ve cevherler hazırlanarak kullanıma sunulmaktadır. Özellikle yeraltından çıkartılan tüm madenlerin farklı kullanım alanlarının bulunması oldukça yaygın kullanıma neden olmaktadır.

Genel laboratuvar test cihazları nelerdir? soru kapsamında yer alan bu test cihazları mutlaka kaliteli ve standartlara uygun olarak üretilmeli ve daha sonra satışa sunulmalıdır. Maden ve cevher hazırlama sırasında uygulanan testlerde kullanılan bazı test cihazlarını şöyle sıralayabiliriz;

 • Kil aşındırma test cihazı,
 • Bilyalı değirmen,
 • Pelet perdesi,
 • Vakum filtresi,
 • Jeolog çekici,
 • Perkolasyon kolonları,
 • Magnet kalem.

Yer altından çıkartılan madenleri ve cevherleri kullanmadan önce uygulanacak tüm testlerde kullanılan cihazlar birbirlerinden fark da olmaktadır. Özellikle uygulanacak test yöntemleri de bu ürünlerin kullanılacağı alanlara göre değişiklik göstermektedir.

Özellikle inşaat alanında kullanılan madenlerin dayanıklı olması, yük taşıma kapasitesinin güçlü olması ve aynı zamanda orta derecede esnekliğe sahip olması gerekmektedir. Bu alanda kullanılacak olan madenlerin yeterli düzeye sahip olup olmadığını lise bu test cihazları sayesinde tespit etmek mümkündür.

Zemin Test Cihazları

Zeminlerde kullanılan çeşitli malzemeler ve çeşitli harçlar bulunmaktadır. Bu ürünlerin özellikle kullanılacak oldukları alana uygun olarak üretilmiş olmaları ve dayanıklılık göstermeleri önemlidir.

Zemin için belirtilen standartlara uygun olarak üretilen malzemelerin kullanılması bu alanda oldukça gerekli olup aynı zamanda kaliteli olmaları da gerekmektedir.

Genel laboratuvar test cihazları içerisinde bulunan zemin test cihazları ise şöyle sıralanabilir;

 • Likit limit cihazı,
 • Plastik limit test seti,
 • Vane cihazı
 • Otomatik toprak kompaktörü,
 • Hızlı nem tayin cihazı,
 • Zemin sıkıştırma kalıp tokmakları
 • Büzülme limit test cihazı

Genel laboratuvar test cihazları satın alırken özellikle cihazların kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olmasına ve aynı zamanda gerçek verilere en yakın sonucu sağlayabilir özellikte olmasına dikkat edilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir