Hakkımızda

Türkiye’nin lider malzeme test cihazları üreticisi ve tedarikçilerinden olan ARGONTEST tecrübeli ve uzman kadrosu ile Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet göstermektedir. Üretiminin %80’ni ihracata ayıran ARGONTEST, malzeme test cihazları sektöründe Ortadoğu pazarının en büyük sağlayacılarındandır. Malzeme test cihazları tasarımı konusunda fark yaratan ARGONTEST, bu başarısını birçok ödül ile taçlandırmıştır.

Firma Değerlerimiz

 • Müşteri ve kalite odaklı üretim ve hizmet vermek.
 • Müşteri ve personel memnuniyetini sağlamak.tüm talepleri eksizsiz profesyonelce sunmak
 • Çalışan ve müşteri eğitimleri için kaynak yaratmak.
 • Toplumsal sorumluluklarını yerine getirmek,ülkemize ve globalleşen dünyamıza artı sağlamak
 • Son teknolojik gelişmeleri takip etmek,uygun şartları sağlayıp hizmete geçirmek
 • Kurumsallaşma yolunda planlı adımlar atmak ve bu konuda yoğun iş gücü ve yatırım yapmak.

Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Vizyonumuz

 • Müşteri ihtiyaç ve taleplerine uygun kaliteden ödün vermeden ürün çeşitliliğini arttırmak,
 • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede korumak ve daimiliğini sağlamak,
 • Hizmet verdiğimiz müşteri portföyünü uzun yıllar katlayarak piyasa daki yerimizi sağlamlaştırmak.genişletmek,
 • İleri teknoloji, ürün çeşitliliği ,kalitesi ve ciro bakımından yurtiçi pazarındaki liderliğimizi sürdürmek,
 • Yurt dışı bayi ve distribütör sayısını yıl içinde büyük çlçülerde arttırmak.
 • Sektördeki dünya sıralamasında ilk dilime girmek ve lider konumda yer almak
 • Üretimlerinde ve süreçlerinde çevreye ve doğaya duyarlı, topluma saygılı ve gelecek vadeden yönetim prensibini sürdürmek.

 Misyonumuz

 • Yapı malzemeleri test cihazları sektöründe; standartlara uygun kaliteden ödün vermeden müşteri ihtiyaçlarını karşılayan, ileri teknolojik cihazlar üreterek,çevrye ve doğaya zarar vermeden , kalite kontrolünün denetimine ve devamlılığının sağlanmasına yardımcı olmak.

Çevre Politikamız

ARGONTEST, yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin ve tasarruflu kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uymayı kabul eder ve şirket politikamız içinde en vazgeçilmezidir.

Çevre kirliliğinin önlenmesi için;

 • Yeni ürün ve projelerde çevre ve doğa faktörünü dikkate alarak üretim yapmayı,
 • Ürün tasarımında ve üretim süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunanların araştırılması,temin edilmesi ve zararı en aza indirgenmiş hali ilekullanımı için en büyük teknolojinin kullanılması
 • Fabrika ve tesislerimizde tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarının sağlanması,üstün ve modern teknolojiden ödün vermemek
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirleyerek ve bunların azaltılması,acil önlem paketlerinin hazır bulundurulması
 • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirerek performansının ölçülmesi,daimiliğin gelişerek sağlanması
 • Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlanması,tüm uzman kadronun bu konuda bilinçlendirilmesi kuralların titizlik ile uygulanması
 • Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla düzenli olarak etkinlikler,toplantılar ve çalışma ortamiçi seminlerler düzenlenecektir.

ARGONTEST, Çevre Politikasını günün koşullarını ve gelişmelerini göz önünde bulundurarak sürekli yenilenerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayarak bu kapsamda alınan kararların takipçisi olacağını taahhüt etmektedir.

Kalite Politikamız

ARGONTEST, Yapı malzemeleri test cihazları üretiminde ulusal ve dünya standartlara uygun, teknolojik gelişmeleri ürünlerinde uygulayan, uzman deneyimli kadrosuyla, müşteri beklentilerine uygun kaliteli ürün ve hizmet sunma ilkesiyle çalışan,ürün teslimi sonrasında hizmetine devam eden,

ISO 9001:2015 standardına uygun, Süreç Yaklaşımına göre kurduğumuz Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini ilke edinen,

Çevreye e doğaya duyarlı, kaynakları etkili ,verimli ve tasarruflu kullanan, iş sağlığı ve iş güvenliği yasalarına eksiksiz  uyup , uygulayarak çalışan,

Bilgi birikimini paylaşıma açarak sektörün ve müşterilerin bilinçlenmesine hizmet eden,ülke ekonomisine katkıda bulunan

Tüm süreçlerinde güçlü koordinasyon ve etkili kontrol mekanizması ile müşteri gereksinimlerine en uygun,en kaliteli  şekilde cevap veren,

Takım ruhu ilkesiyle çalışan personelin katılım,güvenlik  ve desteği, bağlılık ve mutluluğuna önem veren,

TS ISO/IEC 27001 “Bilgi Teknolojisi Güvenlik Teknikleri ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Gereksinimler standardını temel alarak tüm iş ve işlemlerinde uygulayan,

Müşteri, tedarikçi ve uzman kaliteli personeliyle uzun vadeli, dürüstlük ilkesine dayalı profesyonel ilişkiler kuran ve bir aile olma ilkesiyle çalışan,

Kurumsal bir firma olarak ulusal ve uluslararası pazarda ön sıralarda olma hedefiyle çalışmaktadır.

Kaliteli, yenilikçi, sektör lideri bir dünya firması olmak, YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZDIR.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

ARGONTEST, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmektedir. Bu anlayışla çalışıyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve gereken önlemleri zamanında ve eksiksiz alıyoruz.Bu konuda da uzman personelimizi aynı bilinç ile çalışmaya hedefliyoruz.

Buna yönelik olarak;

 • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak ve kurallar bütününe tamimiyle uymayı olmazsa olmaz kıstas olarak net şirket politikası uyguluyoruz.
 • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması,
 • İş sağlığı ve güvenliği bilincini  oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitimler vermek,
 • Her yıl belirlenen hedeflere ulaşılması için gereken çalışmalar yapılarak, bir önceki yılın hedeflerinin ve çalışmaların amacına ulaşıp ulaşmadığının analiz edip gözden geçirilmesi,
 • İsg politikamız, eğitim ve duyurular ile tüm personele aktarılacak, herkes tarafından anlaşılması ve politikaya uygun çalışmasını sağlayacak, firmanın internet sitesi vb. uygulamalar ile diğer tarafların (halk, kamu, alt yükleyiciler, ziyaretçilerin) bu politikaya kolay erişimini sağlayacak,
 • Firmamızın İş uygulamaları açısından, bağlı olduğu kurumlar, sanayi odaları, dernekler nezdinde örnek şirket haline getirecektir.

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.