33 sonuçtan 1-12 arası gösteriliyor

Zemin Test Cihazlar

Zemin test cihazlar en çok mekaniksel ve fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyor. Genel anlamda zemin test cihazları;

 • Zemin performansı,
 • Titreşimli yükleme koşulları kesme,
 • Kritik karakteristik davranışlar,
 • Hidrolik bağlayıcılı karışımlar,
 • Dinamik yükleme koşulları,
 • İçsel sıvı akımı şeklinde kullanılmaktadır. 

Zemin karakteristikleri daha çok yeraltı tünellerinin kazılmasında hangi yöntem kullanılacaksa o seçilmelidir. İnsan yapımlı tüm yapıların; sabit, rüzgâr ve canlı yüklere dayanıklı olması gerekiyor. O dayanıklılığı sağlayan kavramın, zemin olduğunu söyleyebiliriz. Zemin test cihazları; mühendislik ve inşaat firmaları tarafından zemindeki mekanik davranışlar için kullanılmaktadır. Zemin test cihazları, yapıların; deprem, kasırga vb. olağandışı durumlara karşı dayanıklı olup olmadığını ölçmektedir. 

Zemin Nedir?

“Zemin nedir” konusu inşaat sektörünü yakından ilgilendiren bir konu haline gelmiştir. İnşaat alanında projeleri ilgilendiren en dikkat çekici noktanın zemin olduğunu söyleyebiliriz. Zemin kavramını ayrıca temel diye de adlandırabiliyoruz. Bir yapının zemini sağlamsa, diğer taraflarının da sağlam olacağını söyleyebiliriz. Özellikle inşaat ve mühendislik projelerinde; zeminin alana olan uygunluğu, toprak kalitesi gibi konular içinde testler gerekmektedir. Bu testler; zemin test cihazlarıyla olmaktadır. Zemin test süreçleri;

 • Fiziksel bakımdan dayanıklılığı vb. etmenler net biçimde ortaya çıkmaktadır.
 • Zemin test cihazlarıyla beraber zemin üzerinde işlemlerin ne derecede yapılacağı,
 • Jeoteknik ve kimyasal özelliklerin incelenmesi olarak sıralanabilir. 

Zemin Test Cihazları Neden Kullanılır?

“Zemin test cihazları neden kullanılır” noktasında; zemin yapısı, zemin çalışmaları ve zemin yapısıyla alakalı etmenlere çok dikkat edilmelidir. Kullanılacak zemin test cihazları, zeminin durumuna göre farklılık gösteriyor. Genel olarak zemin test cihazları; yapının uzun ömürlü, sağlam, kullanışlı, dayanıklı olmasını sağlıyor. 

Zemin test cihazları; yapıların kalite standartları doğrultusunda üretilirler. Zemin test cihazlarıyla ileriki dönemlerde yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne de geçilebilir. Zemin test cihazlarını herkes gelişi güzel kullanmaz. Bu cihazları kullanacak kişilerin cihazla alakalı bilgi sahibi olması gerekiyor. 

Zemin Test Süreçleri

“Zemin test süreçleri” için; zeminden alınan numuneler birtakım özelliklere göre ayrıştırılır. Numunelerin ayrıştırılması için bazı testlerin yapılması gerekiyor. Yalnız burada numunelerin yeni üretimden çıkması çok önemlidir. Daha önce kullanımda olan ve zemin üzerinden alınan numunelerin kullanılması, ulaşmak istediğiniz sonuçlara sizi götüremeyebilir. Numunelerin hazırlanması bittikten sonra onları zeminin özelliklerine ve geçirgenliklerine göre birtakım teste tutmak gerekir. Bunun için bazı çalışmalar yapılmaktadır. 

Makaslama işlemleri, zemin belirlenmesi, konsolidosyonun ortaya çıkarılması ve deneylerin yapılmasından sonra sonuçların birer birer analiz yapılması gerekir. Sonuçların her birinden sonra inceleme mutlaka yapmaya özen gösteriniz. Sonuç olarak; zemin kalite standartları uygunluğu tespit edilmiş olacak. 

Zemin Test Cihazlarının Önemi

Zemin test cihazlarının önemi; zemindeki oturmaların önlenmesi bakımından çok önemlidir. Özellikle zemindeki hasarların giderilmesi bakımından, zemin test cihazlarına ihtiyaç duyulur. Parametre ve taşıma kapasitesi gibi unsurlar da zemin test cihazlarının kullanımında etkilidir. 

Zemin test cihazları hem iklimsel hem de kalite standartlarıyla zeminlerdeki dayanıklılığı artırıyor. O nedenle zemin test cihazlarının kullanımı hayati önem taşıyor. Zemin test cihazlarıyla kullanımla alakalı olarak farklı çalışmalar yapılabiliyor. O çalışmalar;

 • Ekstraksiyon çalışmaları,
 • İn suti deneyler,
 • CBR deneyleri,
 • Üç eksende deneyler,
 • Zemin belirleme çalışmaları,
 • Zemin makaslama,
 • Zemin konsolidasyon,
 • Numune hazırlama çalışmaları,
 • Proktör deneyleri,
 • Zemin geçirgenliğiyle alakalı olarak sıralanabilir. 

Belirttiğimiz çalışmaların her biri için analizlere ihtiyaç duyulur. Analizlerin elde edilmesi ile onlara uygun sonuçların incelenmesi, zemin test cihazlarının kullanımı için çok önemlidir. Zemin test cihazları, her türlü çalışma için kullanılabiliyor. Zemin test cihazları; sektörde tecrübeli kişiler tarafından kullanılmaktadır. Zemin test cihazları; işlevlik ve özellikleri bakımından ikiye ayrılmaktadır.